DOLNA BRAMA 8

termin

10 września

budynek otwarty dla zwiedzających w godz. 10.00-17.00

dedykowane oprowadzania na zapisy:

godz. 13.00-14.00 - „Miejsce wspólne w remoncie”

godz. 16.00-17.00 - „Miejsce wspólne w kryzysie”


11 września

budynek otwarty dla zwiedzających w godz. 10.00-17.00

dedykowane oprowadzania na zapisy:

godz. 13.00-14.00 - „Miejsca wspólne – o równości”

godz. 16.00-17.00 - „Miejsca wspólne – infrastruktura dla demokracji”


miejsce

ul. Dolna Brama 8


zapisy na oprowadzania tematyczne

ZAREZERWUJ!


Narożna kamienica przy ulicy Dolna Brama 8 mieści w sobie ogrom opowieści. W roku 1949 została odbudowana po wojennych zniszczeniach, po czym często zmieniała właścicieli, zawsze jednak pełniąc funkcje oświatowe. Swego czasu była siedzibą Zespołu Szkół Zawodowych Gdańskich Zakładów Elektronicznych “UNIMOR”. Obecnie budynek znajduje się pod opieką Miasta Gdańska, które przygotowuje go do kolejnej roli, nawiązującej do tych tradycji.

Dolna Brama 8 (DB8) ma służyć wsparciu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej w szczególności przez stymulowanie rozwoju społeczności lokalnych, aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz wspieraniu rozwoju innowacji społecznych w Mieście. Działania wokół przestrzeni DB8 budowane będą na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, równości szans i zrównoważonego rozwoju.

Oficjalne otwarcie DB8 wciąż przed nami, niemniej Miasto Gdańsk w szerokiej koalicji z organizacjami pozarządowymi skorzystało z budynku przy okazji akcji #Gdańsk Pomaga Ukrainie tworząc w nim, w 48 godzin po wybuchu wojny, punkt wsparcia uchodźców z Ukrainy. Obecnie trwają przygotowania do remontu kolejnych dwóch pięter, tak aby cała przestrzeń była dostosowana do potrzeb aktywnych społecznie mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz organizacji pozarządowych działających w Mieście.

Wspólnie z Miastem Gdańsk przygotowaliśmy dla Was dedykowane zwiedzania tematyczne objęte rezerwacją miejsc. Budynek możecie jednak poznawać niezależnie od nich.


SOBOTA, 10 WRZEŚNIA

10.00 – 17.00 - Godziny otwarcia: w tym czasie możliwe jest samodzielne zwiedzanie budynku

13.00 – 14.00 – Zwiedzanie „Miejsce wspólne w remoncie” – oprowadzanie Michał Zorena (Wydział Rozwoju Społecznego), gość: inżynier pracujący przy remoncie budynku (obowiązują zapisy)

16.00 – 17.00 – Zwiedzanie „Miejsce wspólne w kryzysie” – oprowadzanie Damian Kuźmiński (Wydział Rozwoju Społecznego), goście: wolontariusze i wolontariuszki akcji #Gdańsk Pomaga Ukrainie (obowiązują zapisy)


NIEDZIELA, 11 WRZEŚNIA

10.00 – 17.00 - Godziny otwarcia: w tym czasie możliwe jest samodzielne zwiedzanie budynku

13.00 – 14.00 – Zwiedzanie „Miejsca wspólne – o równości” – oprowadzanie Zuzanna Cichoń, gościni: Barbara Borowiak (Obie z Wydziału Rozwoju Społecznego) (obowiązują zapisy)

16.00 – 17.00 – Zwiedzanie „Miejsca wspólne – infrastruktura dla demokracji” – oprowadzanie Michał Zorena (Wydział Rozwoju Społecznego), gościni: Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska Monika Chabior (obowiązują zapisy)