Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Centrum Reduta”

termin

11 września

11.00-11.30

11.30-12.00


miejsce

ul. Królikarnia 13


Placówka Wsparcia Dziennego „Centrum Reduta" działa na terenie Dolnego Miasta od 13 lat. To tu młodzi ludzie otrzymują wsparcie psychologiczno-pedagogiczno-socjoterapeutyczne, mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach muzycznych, artystycznych, tanecznych, teatralnych czy kulinarnych. Do niedawna placówka znajdowała się w dawnym budynku Straży Pożarnej, dziś działa pod nowym adresem - Królikarnia 13.

Po nowoczesnym budynku dostosowanym specjalnie do potrzeb dzieci i młodzieży oprowadzi Was wychowawczyni oraz arteterapeutka - Gosia Białogłowska.